Glyph

Promocija zagovaračkog dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“

24.10.2018.

Organizacija članica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Astra – Akcija protiv trgovine ljudima  je 22. i 23. oktobra 2018. godine u Beogradu organizovala promociju  dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u RS“ koji je Koalicija izradila sa ciljem zagovaranja za primenu preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Republici Srbiji razmatrajući Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Učesnice događaja su bile predstavnice Viktimološkog društva Srbije, Autonomnog ženskog centra, Foruma žena Prijepolje, Ženske alternative Sombor, Impulsa iz Tutina, Centra za devojke Niš, Odbora za ljudska prava Vranje, SOS Ženski centar Novi Sad, Konsultacija za lezbejke i saradnice ASTRE na SOS telefonu.

Na skupu je ukazano na pojedine preporuke čije ostvarivanje Koalicija smatra prioritetnim, kao i na neophodne mere koje bi država trebalo da preduzme kako bi obezbedila njihovo ispunjenje i na taj način unapredila primenu Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Kao prioritetne izdvojene su sledeće preporuke: donošenje Zakona o pravima deteta, uspostavljanje institucije zaštitnika prava deteta/dečjeg ombudsmana, uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju, ratifikacija Trećeg Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama (komunikacijskim procedurama). Poseban akcenat je stavljen na preporuke koje se tiču zaštite dece od trgovine ljudima, razlici između trgovine ljudima i prodaje dece i dečjih brakova.

Skup je bio organizovan u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.