Glyph

Promocija zagovaračkog dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“

27.11.2018.

Centar za socijalnu politiku članica Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji  je 26. novembra 2018. godine u Kragujevcu organizovala promociju  dokumenta „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u RS“ koji je Koalicija izradila sa ciljem zagovaranja za primenu preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Republici Srbiji razmatrajući Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Učesnici događaja su bili predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici centara za socijalni rad, predstavnici organizacija civilnog društva iz 13 opština i gradova.

Na skupu je ukazano na pojedine preporuke čije ostvarivanje Koalicija smatra prioritetnim, kao i na neophodne mere koje bi država trebalo da preduzme kako bi obezbedila njihovo ispunjenje i na taj način unapredila primenu Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Poseban akcenat je stavljen na preporuke koje se odnose na: primenu funkcionalne klasifikacije budžetskog sistema, posebno u okviru kategorije Socijalna zaštita, u kojoj je jedna od klasa Porodica i deca, posebno na lokalnom nivou; usvajanje predloga programskog budžeta koji je pripremila SKGO za oblast socijalne zaštite na lokalnom nivou, imajući u vidu nedostatke postojeće klasifikacije i pratećih indikatora; smanjenja stepena stigmatizacije dece sa smetanjama u razvoju i njihovog uključivanja u društvo, javni život i obrazovanje; jačanje usluga socijalne zaštite i jačanje obrazovnih kapaciteta, kao i kreiranje novih usluga koje su neophodne deci sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava deteta da živi u porodičnom okruženju; uspostavljanje i intenziviranje međuresorne saradnje i koordinacije u cilju obezbeđivanja pune socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom u svim sferama javnog života.

Promocija je bila organizovana u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.