Glyph

SAOPŠTENJE POVODOM OBELEŽAVANJA GODIŠNJICE TRAGIDIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI „VLADISLAV RIBNIKAR“

02.05.2024.

Tačno pre godinu dana, u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, trinaestogodišnji dečak je ubio devetoro svojih vršnjaka i domara škole. Ovo je jedna od najvećih tragedija vezana za decu Srbije u poslednjih pola veka. Zahtevi građana za unapređenje sistema zaštite dece su bili ogromni i pojedini napreci su postignuti. Nažalost, izostao je društveni konsenzus po pitanju jačanja odgovornih sistema za zaštitu dece, jer je javna stručna debata kooptirana u korist partijsko-političkih optuživanja i populističkih zahteva koje nisu bile povezane sa potrebama dece za izgradnju negujućeg i bezbednog društva za rast i razvoj.

Centar za prava deteta poziva sve: izvršnu vlast, organizacije civilnog društva, stručnjake, medije i političke partije da učestvuju u stvaranju društvenog konsenzusa za sprovođenje konkretnih reformi za unapređenje brige o deci.

Smatramo da je sprovođenje dole navedenih preporuka ključno u stvaranju bezbednih i negujućih zajednica za decu. Predlozi počivaju na premisi da su briga o mentalnom zdravlju i prevenciji nasilja neraskidivo povezane.

Centar za prava deteta smatra da je potrebno kao hitno prioritizovati sledeće:

 • Sistem zdravstva:
  Podrška mentalnom zdravlju dece i roditelja mora biti obezbeđena u samoj zajednici. Različiti modaliteti pružanja psiho-socijalne podrške moraju biti lako dostupni jer se briga o mentalnom zdravlju ne može svesti na izdavanje recepata za medikamenta i bolnički smeštaj. Lokalne usluge se mogu pružati kroz otvaranje Centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici (kako je i predviđeno Programom o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji od 2019. do 2026. godine) i/ili kroz povećanje broja psihologa i terapeuta u domovima zdravlja koji pružaju različite oblike psiho-socijalne podrške. Potrebno je napraviti plan dodatnog zapošljavanja potrebnih stručnjaka sa jasno izdvojenim sredstvima u budžetu za ovu svrhu.
 • Sistem obrazovanja:
  – Potrebno je redefinisati prioritete rada stručnih službi u školama tako da stručne službe imaju vodeću ulogu u širenju znanja o ponašanjima koje doprinose dobrom mentalnom zdravlju i zaštiti dece od nasilja, kao i u pružanju osnovne psiho-socijalne podrške deci u problemu.
  – Potrebno je da Ministarstvo prosvete obezbedi mehanizme podrške školama za doslednu primenu svih aktivnosti i procedura iz definisanih protokola za zaštitu dece od nasilja uključujući i prevenciju, pravovremenu podršku žrtvi i intervenciju za učinioca nasilja. Ovo se može obezbediti kroz mentorsku podršku i izradu online obuka za kontakt osobe u školama koji kroz položeni program mogu dobiti i sertifikat koji treba biti obavezujući.
 • Sistem socijalne zaštite:
  Povećati broj socijalnih radnika u centrima za socijalni rad, tako da mogu da se posvete ranjivim porodicama i deci kojima je potrebna dodatna zaštita. 
  Hitno obezbediti usluge podrške porodicama u problemu.  Potrebno je obezbediti usluge porodičnog savetovanja  i ponovo uvesti usluge intenzivne podrške porodici.  Usluge intenzivne podrške porodici  podrazumevaju rad sa porodicama u njihovim domovima i pružaju podršku onim roditeljima kojima je potrebna dodatna podrška kako bi se sprečilo izdvajanje deteta iz porodice.

Podrška deci i roditeljima koja je usmerena na njihovu psihološku dobrobit – je ono što će naše zajednice pretvoriti u negujuće sredine za rast i razvoj dece. Da bi se to sprovelo, potrebna su ulaganja u profile ljudi koji pružaju usluge psiho-socijalne podrške u sistemima obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite. Psihološka dobrobit naše dece je i naša budućnost i zato mora biti državni prioritet.