Glyph

Saopštenje za medije pripremljeno od strane Centra za prava deteta u saradnji sa Savetom za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

08.08.2018.

Centar za prava deteta, u saradnji sa Savetom za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, apeluje na medije da prilikom izveštavanja o situaciji ili aktuelnom zbivanju, koje se posredno ili neposredno tiče dece, treba da imaju na umu najbolji interes deteta, odnosno da prilikom izveštavanja o sudskim postupcima, u koje su uključena deca, ne smeju da otežavaju njihovu reintegraciju u društvo. Sapštenje možete pročitati OVDE.