Glyph

U emisiji 150 minuta na Prvoj Srpskoj Televiziji istakli smo važnost izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima

25.09.2019.

U emisiji 150 minuta na Prvoj Srpskoj Televiziji, koja se emitovala 24. septembra, istakli smo važnost izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima. Video možete pogledati OVDE.

Prema preporukama Komiteta UN sve države imaju obavezu da zabrane svaki oblik telesnog kažnjavanja dece. One koje to tek treba da učine često javno izražavaju političku obavezu da postignu zabranu, ali se dešava da države po ovom pitanju ne naprave nikakav napredak.  Nadležne institucije podsećaju da posvećenost mora biti put ka reformi zakona, a ne samo prazan gest.

Prema podacima UNICEF-a iz 2014. godine, u Srbiji više od 40 odsto dece uzrasta 1-14 godina doživelo je nasilne metode kažnjavanja i vaspitanja od članova svoje porodice. Telesnim kažnjavanjem dece stvara se kultura nasilja, jer na taj način učimo decu da je nasilje prihvatljivo,  kasnije se te metode ponašanja prenose na vršnjačko nasilje, pa i na partnerske odnose.

Globalna inicijativa za zabranu nasilja nad decom “End All Corporal Punishment of Children” pozvala je nacionalne institucije za ljudska prava, organizacije civilnog društva i pojedince koji žele da doprinesu praćenju napretka izmena Porodičnog zakona da pošalju informacije o trenutnom stanju u svojim državama.

Prema poslednjem izveštaju ove organizacije Srbija je izrazila spremnost da zabrani svako telesno kažnjavanje dece prihvatanjem preporuke koja je data tokom Univerzalnog periodičnog pregleda Srbije 2008. godine, a ova obaveza je potvrđena prihvatanjem sličnih preporuka u 2013. i ponovo u 2018. godini.

Propisivanje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima  je neophodno u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Time bi se doprinelo i otklanjanju pogrešnih stavova i prestanku sa lošim praksama koje štete deci i narušavaju im osnovna prava.

Centar za prava deteta se zalaže za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima i promoviše pozitivni i nenasilni model vaspitavanja i disciplinovanja deteta, što bi dalje vodilo izgradnji nenasilnih modela ponašanja u našem društvu. Sprovođenje navedenih aktivnosti Centar za prava deteta sprovodi u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.