Glyph

UČEŠĆE OSNIVAČICE I ČLANICE SKUPŠTINE CENTRA ZA PRAVA DETETA NA KONFERENCIJI U SEULU

22.11.2019.

Prof. dr Nevena Vucković Sahović, jedna od osnivačica i članica Skupštine Centra za prava deteta, učestvovala je na konferenciji povodom 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta koja je održana u Seulu 20. novembra 2019. godine. Na konferenciji se govorilo o pravima deteta, o aktivnom učešću dece u društvu, o diskriminaciji, ali i o siromaštvu i njegovim posledicama.

Na ovom skupu prof. dr Nevena Vučković Šahović je govorila o važnosti Konvencije o pravima deteta koju je ratifikovalo 196 država, o važnosti eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima, kao i o tome da se društvena svest o prijavljivanju slučajeva seksualnog nasilja u Srbiji javila pre 20 godina.

U ocenjivanju primene Konvencije o pravima deteta, kao bivša članica Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, profesorka je napomenula da je trideset godina vrlo kratak period u poređenju sa istorijom obeleženom ugnjetavanjem i sukobima. Kako je navela: “Ostvarivanje prava deteta se ne može postići bez napora” i “Što više promovišemo ljudska prava, to više izrastamo u članove društva koji poštuju prava drugih.”