Glyph

Upoznajte se sa brošurama o zabrani telesnog kažnjavanja dece

26.03.2020.

Globalna inicijativa za ukidanje svih oblika telesnog kažnjavanja dece je objavila brošure o zabrani telesnog kažnjavanja dece, koje su namenjene deci, mladima, roditeljima, starateljima i profesionalcima u obrazovnom sistemu, a štampu i prevod na srpski jezik omogućio je Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske. Ova inicijativa se zalaže za zabranu svih vidova telesnog kažnjavanja dece, u svim okruženjima u kojima deca odrastaju i borave, uključujući i porodično okruženje. Inicijativa izveštava međunarodna tela i prati njihov rad u ovoj oblasti, pruža tehničku i stručnu podršku državama koje sprovode zakonodavne reforme u oblasti zabrane telesnog kažnjavanja dece, sprovodi zagovaračke aktivnosti i izveštava o stanju u ovoj oblasti u zemljama štirom sveta.

Brošura „Zabrana svih oblika telesnog kažnjavanja dece“ namenjena je roditeljima i starateljima, u cilju otklanjanja zabluda, dilema i pogrešnih percepcija u vezi sa zabranom telesnog kažnjavanja dece i njenog uticaja na porodicu. Ona je zapravo podrška roditeljima i starateljima u procesu osvešćivanja štetnosti i neprihvatljivosti telesnog kažnjavanja deteta kao sredstva u disciplinovanju deteta, ali i oslonac u učenju o alternativnim, nenasilnim metodama vaspitavanja.

Veliki saveznik dece i mladih u razumevanju njihovih prava je brošura „Prestanite sa batinama! Zabrana svih oblika telesnog kažnjavanja dece“, koja im pruža objašnjenja zašto je neprihvatljivo telesno kažnjavanje dece kao načina vaspitavanja i disciplinovanja.

Kada se preduzimaju koraci da se u školama zabrani telesno kažnjavanje, često se javljaju određena pitanja, a brošura „Zabrana telesnog kažnjavanja u školama“, daje odgovore na neka od ovih pitanja. Ona treba da pruži snagu vladinim zvaničnicima, profesionalcima u obrazovanju i drugima koji rade na ovoj zabrani da nastave sa zakonskom reformom i naprave korak bliže ostvarivanju prava dece na zaštitu od svih oblika nasilja u svim okruženjima.

Centar za prava deteta promoviše pozitivni i nenasilni metod vaspitavanja deteta i redovno izveštava Globalnu inicijativu za ukidanje svih oblika telesnog kažnjavanja dece o postignutom napretku Republike Srbije u ispunjavanju svoje obaveze da zabrani telesno kažnjavanje dece u svim okruženjima, u skladu sa preporukama Komiteta za prava deteta UN i drugih međunarodnih tela.

U Beogradu, 25. marta 2020. godine