Glyph

Verifikacioni sastanak i fokus grupa sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu socijalne zaštite održani su u julu 2018. godine.

06.08.2018.

U Beogradu, tokom jula 2018. godine, Centar za prava deteta je održao verifikacioni sastanak i fokus grupu sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu socijalne zaštite. Organizovanje ovog sastanka i fokus grupe je deo projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Među učesnicima su bili stručnjaci različitih centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, domova za decu,  Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Fakulteta političkih nauka – Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, kao i drugih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva.

U okviru sistema socijalne zaštite oblast koja je odabrana da se razvije kroz ovaj projekat se tiče prava dece koja su u sistemu alternativnog staranja – kod srodnika, u hraniteljskim porodicama i domovima za decu. U materijalu je deci objašnjeno na koji način mogu da izraze svoje mišljenje i zašto je važno da se ono sasluša i uvaži kada se razmatraju i donose odluke koje se tiču njihovog života i razvoja. Deca su upoznata sa time da treba da dobiju sve potrebne informacije o pitanjima kao što su na primer: dužina trajanja alternativnog staranja, koja su njihova prava dok su na alternativnom staranju, o kontaktima sa biološkom porodicom, kome mogu da se žale u slučaju da se ta prava ne poštuju i slično.