Glyph

Verifikacioni sastanak i fokus grupa sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu zdravstvene zaštite održani su u julu 2018. godine.

06.08.2018.

U Beogradu, tokom jula 2018. godine, Centar za prava deteta je održao verifikacioni sastanak i fokus grupu sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje u sistemu zdravstvene zaštite. Organizovanje ovog sastanka i fokus grupe je deo projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Među učesnicima su bili predstavnici različitih zdravstvenih ustanova, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zaštitnika pacijenata iz više gradova, Pokrajinskog zaštitnika građana, Zaštitnika građana Republike Srbije i drugih relevantnih institucija.

Uz pomoć razvijene štampane publikacije i virtuelne aplikacije deca će moći da dobiju različite informacije o svojim pravima u sistemu zdravstvene zaštite. Tako, svako dete ima pravo da se leči i da vodi zdrav život, bez obzira na to da li ima zdravstvenu knjižicu i da li je knjižica overena. Deca će biti upoznata sa time na koji način mogu da se brinu o svom zdravlju, ali i da imaju pravo na prevodica ukoliko ne razumeju dobro jezik, a da deca koja ne čuju imaju pravo na tumača za znakovni jezik. Takođe, deca će biti upoznata o svom pravu da dobiju niz informacija i objašnjenja koje se odnose na njihovo zdravstveno stanje, na poverljivo savetovanje sa zdravstvenim radnikom, o pravima koja stiču kada napune 15 godina, kome da se obrate ako imaju neki problem i da dobiju druge relevantne informacije u ovoj oblasti koje ih se tiču i koje im mogu biti od značaja.