Glyph

Više od 400 roditelja u školskim klupama na obukama o pozitivnom roditeljstvu

31.12.2019.

Centar za prava deteta u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi”, koji sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International uz finansijsku podršku Vlade Švedske, organizovao je obuke za nastavnike o pozitivnom roditeljstvu.

Kroz 20 obuka, održanih tokom 2019. godine, prosvetni radnici su razvili svoje kapacitete i veštine kako bi preneli znanje roditeljima sa ciljem usvojanja i pridržavanja pozitivnih roditeljskih principa. Metodologija ovih obuka prilagođena je potrebama školskih nastavnika, psihologa i pedagoga, koji su obučeni da budu treneri. Obuka im je omogućila da informacije prenesu roditeljima kroz predavanja, u koju je bilo uključeno više od 400 roditelja.

Tokom obuka roditelja o pozitivnim metodama vaspitanja, Centar za prava deteta je pružao konstantu nadzornu podršku nastavnicima, psiholozima i pedagozima. Obuke su realizovane u 15 gradova u Srbiji, u gradskim i ruralnim sredinama.

Cilj Centra za prava deteta bio je da, kroz održane obuke, doprinese promociji pozitivnog roditeljstva koja podržava iskorenjivanje nasilja nad decom, veću primenu pozitivnih vaspitnih metoda i smanjenje nasilja u društvu u celini.

U okviru ovih obuka roditelji su imali priliku da se edukuju o metodama pozitivnog pristupa roditeljstvu. Takođe, dobili su podršku za zdravstveno i psiho-socijalno osnaživanje kako bi se opredelili za odgovorne i uspešne metode vaspitanja svoje dece.

Roditelji su, kroz obuke, imali priliku da steknu znanja o metodama pristupa detetu kada je u stanju ljutnje/agresije, prepoznavanju i kontrolisanju sopstvenih emocija, kontrolisanju deteta i razvijanju pozitivne komunikacije, efikasnom vaspitanju i pozitivnom nagrađivanju, doslednosti roditelja u vaspitanju dece, radu na promeni mišljenja o roditeljskom autoritetu i vaspitanju dece i dr.

Međunarodni standardi u oblasti prava deteta predviđaju da telesno kažnjavanje predstavlja nasilje nad decom i povredu prava deteta kao i da ga treba hitno i izričito zabraniti u svim okruženjima.