Glyph

Jačanje kapaciteta vaspitača i voditelja slučaja

17.08.2022.

Centar za prava deteta u partnerstvu sa Republičkim centrom za socijalnu zaštitu realizuje projekat „Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program “Prava, jednakost i državljanstvo”. Ciljevi ovog projekta su usmereni na unapređenje prava i položaja dece u sukobu sa zakonom i/ili sa problemima u ponašanju koja su upućena u vaspitne ustanove u Beogradu, Nišu i Knjaževcu, kako bi se deca izdvojila iz sredine koja nepovoljno deluje na njihov razvoj i kako bi dobila odgovarajuću pomoć i stalni nadzor od strane stručnih lica, a u cilju sprečavanja daljeg vršenja krivičnih dela, socijalizacije i reintegracije u društvo.

U sklopu ovog projekta, Republički zavod za socijalnu zaštitu je 15. i 16. avgusta 2022. godine organizovao dvodnevnu radionicu za vaspitače ustanova za vaspitanje i voditelje slučaja iz centara za socijalni rad. Radionica je imala za cilj da se, nakon predstavljanja glavnih nalaza i ključnih preporuka istraživanja sprovedenog u prethodnom periodu, kroz konsultacije sa stručnjacima angažovanim u sistemu maloletničkog pravosuđa – zaposlenima u centrima za socijalni rad i u vaspitnim ustanovama, zajednički razmotri položaj i funkcionisanje tri ustanove za vaspitanje i procene mogući putevi transformacije tih ustanova kako bi što adekvatnije odgovarali na potrebe dece. Zajednički su razmotrene i potrebe za dodatnom obukom vaspitnog osoblja i dogovoreni dalji koraci u procesu unapređenja kompetencija stručnjaka u oblasti maloletničkog pravosuđa.