Glyph

Održana fokus diskusija sa građanima Novog Pazara u okviru projekta „Oceni svoja prava i uključi se“

05.07.2022.

“Kada sam prošao edukacije o tome koliko može telesno kažnjavanje loše uticati na decu, shvatio sam koliko mi kao roditelji pogrešnih stvari primenjujemo u vaspitanje deteta. Novi Pazar je specifičan. Sociološki i istorijski gledano ima predrasuda, jer se deca vaspitavaju načelom “Batina je iz raja izašla”. Suština jeste da je kod nas u Novom Pazaru, generalno zastupljeno telesno kažnjavanje. Takođe ima i psihičkog nasilja roditelja nad decom koje nekada može imati još gore posledice na dete.” – građanin Novog Pazara

Centar za prava deteta održao je fokus grupu sa građanima Novog Pazara u cilju prikupljanja informacija o ostvarivanju njihovih ljudskih prava i razvijanju mogućih rešenja u ovoj oblasti. Fokus grupa održana je u okviru projekta „Oceni svoja prava i uključi se!“, koji sprovodi Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Na fokus grupi razgovarali smo o eksplicitnoj zabrani telesnog kažnjavanja dece, usvajanju sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta, uspostavljanju dečjeg ombudsmana, kao i o drugim važnim temama u oblasti ljudskih prava.

Tom prilikom su građani Novog Pazara istakli da je u njihovoj zajednici prisutno telesno kažnjavanje dece, ali i da rešenje u praksi vide u obrazovanju roditelja i društvene sredine o širokom spektru negativnih ishoda za decu u pogledu zdravlja, razvoja i ponašanja koji ih mogu pratiti u odrasloj dobi. Pored toga, građani su jednoglasno podržali usvajanje sveobuhvatnog zakona o pravima deteta i ističu da je neophodno doneti zakon za decu koji će ih štititi kao i da je od velikog značaja uspostavljanje institucije dečjeg ombudsmana.

Osnovni cilj projekta je unapređivanje ljudskih prava građana kroz njihovo aktivno uključivanje u dva procesa koja se odnose na izradu politika u oblasti ljudskih prava.

Prvi deo projekta se fokusira na izradu Strategije za praćenje i unapređenje ljudskih prava u Srbiji za period 2023-2030. godine koja predstavlja strateški dokument Vlade koji teži da na sveobuhvatan način analizira stanje ljudskih prava, razmatra pravac njihovog unapređenja i izradu konkretnih aktivnosti.

Drugi deo projekta se odnosi na Univerzalni periodični pregled (UPR) – poseban mehanizam zaštite ljudskih prava Ujedinjenih nacija, koji je poveren Savetu za ljudska prava UN, sa ciljem da se kroz analizu i ocenu stanja ljudskih prava u zemljama članicama UN formulišu preporuke koje se upućuju državi. Očekivani rezultati projekta su uključivanje ekspertskih komentara Platforme i stavova građana u prvi strateški dokument koji se bavi ljudskim pravima u Srbiji, kao i podnošenje alternativnog UPR izveštaj Savetu za ljudska prava koji sadrži stavove građana i doprinose organizacija civilnog društva sa lokala.

Saopštenje preneli:

MODS

Resurs centar Građanskih inicijativa