Glyph

Održana šesta panel diskusija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

24.02.2022.

Centar za prava deteta (CPD) održao je 21. februara 2021. godine u Barajevu, šestu panel diskusiju na temu pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda sa predstavnicima Centra za socijalni rad Barajevo.

Tom prilikom, predstavnice CPD-a predstavile su ključne nalaze Mapiranja programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, kao i materijale koji su razvijeni kao podrška stručnjacima u radu: Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“, Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ i Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“. Pored toga, učesnici su upoznati i sa onlajn platformama koje je CPD izradio u proteklom periodu, i to platformom za e-učenje, koja je namenjena stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu koji su motivisani da osveže ili unaprede svoja znanja u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja, kao i platformom za roditelje „Roditeljstvo se uči“.

Potom je usledila diskusija u okviru panela koji je bio posvećen pozitivnom roditeljstvu. Učesnici navode da je agresija dece jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju i roditelji i škole. Ističu da imaju jako dobru saradnju sa školom i da vrlo posvećeno rade na ovom problemu. Saradnja sa roditeljima varira od slučaja do slučaja, ali ih najviše brinu roditelji koji nisu spremni da prihvate da im je potrebna pomoć. To vide kao najveći izazov i ukazuju na potrebu za dodatnom podrškom sistema samohranim roditeljima.

U okviru diskusije posvećene zaštiti dece u visokokonfliktnim razvodima, profesionalci u sistemu socijalne zaštite ističu da se susreću sa velikim brojem visokokonfliktnih razvoda u svom radu, i da im otuđenje dece predstavlja jedan od najvećih izazova. Kao poseban izazov ističu nedovoljan broj sudija koji se fokusirano bave razvodima i koji su prošli edukacije o pravima deteta. Takođe ističu da advokati neretko otežavaju rad sa roditeljima u procesima razvoda, imajuću u vidu da često roditelje savetuju ne vodeći se najboljim interesom deteta.

Na samom kraju diskusije, zaključeno je da je neophodna bolja saradnja svih profesionalaca koji su u kontaktu sa decom, dodatna edukacija stručnjaka koji su u kontaktu sa decom, kao i organizovanija podrška roditeljima koji su u procesu razvoda.

Sastanak je održan u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji CPD sprovodi uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.