Glyph

Saopštenje

10.05.2023.

Izražavamo duboku zabrinutost i neslaganje sa načinom na koji organi javne vlasti u Srbiji planiraju da od škola prikupljaju informacije o učenicima za koje, kako se navodi u dopisu Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljenog Ministarstvu prosvete, škole procenjuju da su u riziku od nasilja „bilo da su oštećeni, odnosno žrtve ili izvršioci nasilja ili ispoljavaju asocijalno ponašanje.” Dalje se u istom dopisu navodi da će navedene spiskove, prilikom dolaska u školu policijski službenici razmatrati zajedno sa relevantnim predstavnicima škola radi daljih aktivnosti.

Uz veliko razumevanje za svest o tome da je hitno potrebno da se preduzmu mere za sprečavanje nasilja nad decom i nasilja u društvu uopšte, smatramo da je potpuno pogrešno da se na osnovu procene škola, deca kvalifikuju kao “rizična” ili “opasna”. Podsećamo da samo timovi visoko kvalifikovanih psihologa i psihijatara mogu da procenjuju stanje deteta. Takve procene se ne mogu vršiti unapred, niti se deca izlagati povredi njihovog prava na privatnost i drugih prava. Samo saznanje da se u školi prave spiskovi je zastrašujuće za decu, njihove roditelje a i celu zajednicu, odnosno društvo.

Imajući u vidu da je iz Ministarstva unutrašnjih poslova danas saopšteno da je predložena aktivnost bila lokalnog karaktera i da će se obustaviti, predlazemo da se pojača pažnja da se u ubuduće ne bi dogadjali ovakvi incidenti. Takođe apelujemo na Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete da sve mere koje se preduzimaju u cilju zaštite bezbednosti dece budu u skladu sa njihovim pravima i u njihovom najboljem interesu.