Glyph

Centar za prava deteta je održao konsultativnu radionicu o uspešnosti primene preporuka Komiteta za prava deteta

16.10.2019.

U saradnji sa Mrezom organizacija za decu Srbije – MODS, Centar za prava deteta održao je konsultativnu radionicu o uspešnosti primene preporuka Komiteta za prava deteta, Beogradu, u sredu 16. oktobra 2019. godine. Cilj je da se u narednom periodu zajednički kontinuirano prikupljaju podaci i prati primena preporuka Komiteta za prava deteta.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenju participacije dece” koji Centar za prava deteta sprovodi uz podršku kancelarije UNICEF u Srbiji i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i učešće dece.

Komitet za prava deteta UN je u februaru 2017. godine razmotrio Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i usvojio zaključna zapažanja i preporuke za dalje unapređenje položaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Fakultativnih protokola.

Iako su mere koje proističu iz preporuka Komiteta za prava deteta prvenstveno obaveza države, uloga civilnog sektora je da državu u tome podstiče i na tom putu sa njom sarađuje. Zato su razvijeni indikatori uspešnosti primene preporuka Komiteta za prava deteta o uticaju politika i zakona na nacionalnom i lokalnom nivou u odnosu na ostvarivanje prava deteta iz perspektive civilnog društva.