Glyph

NOVOSTI

AKTUELNO

Neophodno ubrzati proces deinstitucionalizacije

30.11.2022

Pravo deteta na život u porodičnoj sredini je jedno od osnovnih prava deteta. Konvencija UN o pravima deteta garantuje detetu koje je privremeno ili stalno lišeno porodične sredine pravo na...

AKTUELNO

Jačanje kapaciteta vaspitača i voditelja slučaja

17.08.2022

Centar za prava deteta u partnerstvu sa Republičkim centrom za socijalnu zaštitu realizuje projekat „Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program „Prava, jednakost i...

PARTNERI I DONATORI