Glyph

Saopštenje o održanom dijalogu: “Pristup pravdi za decu izloženu nasilju”

22.12.2023.

Centar za prava deteta održao je 14. decembra 2023. godine u Novom Sadu treći  u nizu dijaloga o pravima deteta u 2023. godini: „Pristup pravdi za decu izloženu nasilju“. Dijalog je bio posvećen pristupu pravdi za decu, sa posebnim fokusom na decu izloženu nasilju u različitim oblicima i sredinama. Pristup pravdi predstavlja osnovno ljudsko pravo ali i način za ostvarivanje i zaštitu svih drugih ljudskih prava predviđenih Konvencijom o pravima deteta, drugim međunarodnim standardima i nacionalnim pravnim okvirom.

Dijalog su otvorile: predsednica Upravnog odbora Ines Cerović koja je ujedno bila i  moderatorka dijaloga i Jelena Paunović, direktorka Centra za prava deteta. Na panelu su govorili: sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Olivera Pejak Prokeš, advokatica dr Dejana Spasojević, dr Svetlana Ivanović Kovačević sa Klinike za psihijatriju u okviru Kliničkog centra Vojvodine i predstavnik Pokrajinskog ombudsmana Milan Dakić.

Fokusirali smo se na zaštitu dece u slučajevima nasilja, razmatrali kako deca mogu prijaviti nasilje u različitim postupcima – krivičnim i građanskim, kao i šta im zaista stoji na raspolaganju u praksi. Deca se suočavaju sa nizom  prepreka koje im otežavaju pristup pravdi, kao što su kompleksnost pravosudnog sistema, nedostatak informacija, podrška odraslih i obučenih stručnjaka, a neke prepreke su i finansijske prirode, kao što su putni troškovi usled distance do institucija i nedostatak funkcionalnog sistema besplatne pravne pomoći prilagođene i dostupne deci. Deca sa teškoćama u razvoju često nemaju adekvatan pristup zgradama institucija, a posebno su ugrožena i deca u sistemu alternativne brige koja ne žive sa svojim porodicama, deca u sukobu sa zakonom u institucijama, deca  u uličnoj situaciji, deca pripadnici manjina i deca u pokretu. S obzirom na multidisciplinarni karakter skupa, zaključili smo da je jedna od ključnih prepreka nedostatak koordinacije i nedovoljna saradnja između različitih službi i institucija sektora pravosuđa, socijalne zaštite, policije, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Zaključci diskusije su se ticali unapređenja odgovornosti institucija u zaštiti dece kada dolazi u kontakt sa svim navedenim sektorima, istovremeno težeći osnaživanju dece i njihovih roditelja ili staratelja da preuzmu ulogu aktivnih i angažovanih građana, punopravnih nosilaca prava. Kao rezultat dijaloga, biće pripremljen zagovarački dokument koji će biti upućen nadležnim institucijama, s ciljem promovisanja unapređenja pristupa pravdi za decu izloženu nasilju.

Dijalog je organizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji je podržala Misija OEBS-a u Srbiji.