Glyph

O NAMA

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta. Glavni pravac delovanja Centra usmeren je na kreiranje povoljnog društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta u Srbiji kroz aktivnosti usmerene na uvođenje i primenu zakona, politike i prakse koji omogućavaju unapređenje dobrobiti deteta, zaštitu njihovih prava i njihovo puno učešće u društvu.

NAJNOVIJE VESTI

VESTI

Neometan pristup pravdi za svako dete

09.03.2021

Centar za prava deteta, kao jedan od partnera organizacije Terre des Hommes in Europe pokrenuo je kampanju u okviru projekta “FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru...

PARTICIPACIJA DECE

Tvoja prava

Škola

Saznaj više

Tvoja prava

Alternativno staranje

Saznaj više

Tvoja prava

Sud - kada roditelji ne žive zajedno

Saznaj više

Tvoja prava

Zdravlje i zdravstvena zaštita

Saznaj više

PARTNERI I DONATORI