Glyph

Saopštenje za javnost o stanju prava deteta u Srbiji

31.01.2024.

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji kontinirano prati ostvarivanje prava deteta na nacionalnom nivou. U redovnim izveštajima ističe ključne izazove sa kojima se deca i mladi trenutno suočavaju u našem društvu, pružajući istovremeno preporuke za unapređenje. Nedavni šestomesečni izveštaj za period od juna do novembra 2023. godine ukazuje na zabrinjavajuće trendove, uključujući nasilje nad i među decom, neadekvatnu pravnu zaštitu i nedovoljnu podršku mentalnom zdravlju dece.

Iako postoji Nacionalni program o zaštiti mentanog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019‒2026. godine, usvojen krajem 2019. godine, službe za dečju i adolescentnu psihijatriju na svim nivoima zdravstvene zaštite su nedovoljno razvijene, a takođe nedostaje efikasna intersektorska saradnja. Isto tako, nedostaju centri za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i druge vaninstitucionalne psihijatrijske službe, što je prepoznato kao cilj u Nacionalnom programu. 

Nakon tragičnih dešavanja u maju 2023. godine pokrenule su debate o zaštiti mentalnog zdravlja dece i mladih ugroženih nasiljem na društvenim mrežama, ali i zbog neodgovornog i senzacionalističkog izveštavanja medija koje je povezano sa njihovim problematičnim ponašanjem poput porasta agresije ili anksioznosti, nižim nivoom empatije i saosećajnosti prema drugima i osećanjem straha, nesigurnosti i bespomoćnosti do kojih dolazi zbog stalnog ponavljanja informacija o nasilju. Rezultati istraživanja koje je sproveo Užički centar za prava deteta o izloženosti dece štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima (što uključuje i nasilje na internetu) pokazuju da se 96% dece i mladih iz uzorka, prema sopstvenim izjavama, susrelo u medijima sa sadržajem koji ih je uznemirio, uplašio, naljutio ili izazvao neku negativnu emociju; trećina ovakav sadržaj vidi svakodnevno, a četvrtina barem jednom nedeljno. Većina dece i mladih, oko 90%, tokom poslednjih godinu dana, preko medija je bila u dodiru s govorom mržnje, fizičkim nasiljem, eksplicitnim seksualnim i pornografskim sadržajima, zatim opasnim ponašanjem i zastrašujućim scenama i iskustvima sa štetnim supstancama. 

Posebno je zabrinjavajući nedostatak koordinacije i efikasne saradnje između različitih sektora, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, policiju, pravosuđe i organizacije civilnog društva, u rešavanju problema nasilja nad decom. Propusti u usvajanju Nacrta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, kao i nedostatak Nacionalnog plana akcije za decu od 2015. godine, dodatno otežavaju ostvarivanje prava deteta u oblastima obrazovanja, zdravstva, pravosuđa i socijalne zaštite. Iako je Srbija donela niz strateških akata u oblasti zaštite dece od nasilja, kao što su Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020 – 2023. i Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja usvojen 2022. godine, potrebno je dodatno ulaganje napora kako bi se efikasno adresirala ova ozbiljna pitanja.

Deca koja su žrtve i svedoci krivičnih dela često nailaze na teškoće u dobijanju potrebne podrške, izložena su sugestivnim pitanjima i suočavaju se sa ograničenim resursima. Na primer, deca u sukobu sa zakonom imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, dok to nije uvek slučaj za decu žrtve i svedoke krivičnih dela. Važno je naglasiti potrebu za kontinuiranom multisektorskom obukom svih stručnjaka koji rade sa decom žrtvama i svedocima u krivičnom postupku. Iako postoji Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020‒2025. godine, sa Akcionim planom, potrebno je dalje jačanje zakonodavnog okvira i dosledna primena propisa kako bi se postigao napredak u ovoj oblasti. 

Kako bismo ostvarili sveobuhvatan napredak u oblasti prava deteta, neophodno je intenzivirati napore u jačanju zakonodavnog okvira i doslednoj primeni propisa. Imperativ je stvoriti sigurno okruženje za decu, gde se ozbiljno shvataju njihovi problemi i brige. Otvorena i iskrena komunikacija sa decom, pružanje resursa i podrška za njihov razvoj su ključni elementi postizanja pravednih uslova za rast i razvoj svakog deteta u Srbiji.

Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji za period od juna do novembra 2023. godine, je pripremljen u okviru projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“, koji Centar sprovodi u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji u periodu od jula 2023. do 30. juna 2025. godine.