Glyph

IN MEMORIAM

30.01.2024.

S velikom tugom se opraštamo od našeg prijatelja i saradnika dr Damjana Tatića, cenjenog stručnjaka i borca za ljudska prava i člana Skupštine Centra za prava deteta. 

Damjan je imao bogatu karijeru u oblasti ljudskih prava. Učestvovao je u izradi nacrta Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, nakon čega je bio i član Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u 2 mandata, u periodu od 2011. do 2018. godine, kao i potpredsednik ovog tela u periodu od 2017. do 2018. godine. U svom radu u Komitetu Damjan je pružio smernice brojnim državama o tome kako da usklade svoje pravo, politiku i praksu sa najvišim međunarodnim standardima o pravima osoba sa invaliditetom.

Pored međunarodne karijere, Damjan je dao veliki doprinos unapređenju prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. Pored toga što je bio konsultant brojnih međunarodnih i domaćih organizacija na raznim projektima i autor niza naučnih studija, istraživanja i publikacija, Damjan je bio dugogodišnji ekspert Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS, s kojim Centar za prava deteta ima odličnu saradnju. U okviru Centra za prava deteta Damjan se borio za unapređenje prava dece sa teškoćama u razvoju i to posebno za poboljšanje njihovog pristupa pravdi. 

U našem budućem radu vodićemo se Damjanovim idejama i principima za unapređenje prava dece sa teškoćama u razvoju. Trudićemo se da nastavimo njegov rad, a njegovo delo, dobrotu, upornost, skromnost, ljubaznost, šarm i smisao za humor ćemo uvek pamtiti i biće nam zauvek inspiracija.