Glyph

Centar za prava deteta član je mreže organizacija Child Friendly Justice European Network

06.06.2023.

Centar za prava deteta (CPD) sa zadovoljstvom objavljuje svoje članstvo u mreži organizacija Child Friendly Justice European Network (CFJ – EN), kojim potvrđuje našu posvećenost unapređenju pravosuđa po meri deteta i zaštiti prava svakog deteta.

Child Friendly Justice European Network je vodeća mreža organizacija u Evropi koje se bave pravosuđem po meri deteta. Mreža ima viziju stvaranja pravičnog i inkluzivnog pravosudnog sistema za decu širom Evrope. Njihova misija je da obezbede da sva deca imaju pristup pravdi, da budu zaštićena, saslušana i uvažena u svim postupcima pravosuđa. Mreža se zalaže za primenu posebnih pravnih i političkih okvira koji uzimaju u obzir potrebe, sposobnosti i prava deteta, kao i za saradnju sa svim relevantnim akterima u pravosudnom sistemu radi ostvarenja ovih ciljeva. Child Friendly Justice European Network radi na promovisanju promena u pravosudnom sistemu, edukaciji i informisanju stručnjaka, kao i podizanju svesti javnosti o pravima deteta u pravosudnim procesima.

Zahvaljujući ovom članstvu, CPD će imati pristup najnovijim istraživanjima i resursima u ovoj oblasti, prilikama za saradnju sa stručnjacima iz cele Evrope, kao i jačanje našeg rada u zaštiti prava deteta.