Glyph

Izveštaj o stanju prava deteta u Republici Srbiji 2017 – 2023. godina

08.06.2023.

Centar za prava deteta (CPD) sa zadovoljstvom predstavlja Izveštaj o stanju prava deteta u Republici Srbiji u periodu od februara 2017. do juna 2023. godine. Izveštaj je rezultat dugogodišnjeg zajedničkog rada članica Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji (Koalicija) koju čine: Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku. Izveštaj je nastao u okviru projekta Praćenje sprovođenja preporuka UN Komiteta za prava deteta koji sprovodi Centar za prava deteta uz finansijsku podršku UNICEF-a u Srbiji.

Ovaj izveštaj ima za cilj da pruži presek stanja primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija (UN) u Republici Srbiji tokom proteklih šest godina. U skladu sa tim, prikazani su podaci iz zvaničnih statističkih i administrativnih izvora, nacionalnih i lokalnih istraživanja, primera iz prakse i opštih saznanja.

Nakon šest godina praćenja primena preporuka najveći broj preporuka Komiteta za prava deteta je ostao neispunjen. Među tim preporukama je i donošenje posebnog Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta kojim bi se utvrdili osnovni principi i katalog prava deteta i uspostavila nezavisna institucija za zaštitu prava deteta. Takođe, potrebno je sprovesti i preporuke koje se odnose na usvajanje novog Nacionalnog plana akcije za decu kojim bi se omogućile koordinacija i sprovođenje aktivnost na nacionalnom nivou koje su odgovorne za dobrobit dece. Usklađivanje nacionalnog okvira sa Konvencijom o pravima deteta, prikupljanje podataka na svim nivoima, inkluzija, obrazovanje o pravima deteta, zdravstvena i socijalna zaštita sve dece, zaštita dece od nasilja, su neke od ključnih preporuka koje je i dalje potrebno sprovesti.

U procesu izrade izveštaja, CPD je uspostavio onlajn platformu dostupnu na adresi www.kpdpreporuke.cpd.org.rs kako bi olakšao praćenje primene preporuka zainteresovanim organizacijama civilnog društva. Takođe, razvijena je i onlajn platforma www.misljenjadece.cpd.org.rs namenjena deci, omogućavajući im da aktivno učestvuju u procesu praćenja primene preporuka, pružajući svoje mišljenje na jeziku prilagođenom njima.

Ovaj izveštaj predstavlja važan korak ka unapređenju primene prava deteta u Srbiji. CPD će koristiti prikupljene podatke i preporuke iz izveštaja kao osnovu za pripremu alternativnog Četvrtog i petog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta, koji se očekuje u 2024. godini.

CPD izražava zahvalnost Kancelariji za ljudska i manjinska prava (bivša kancelarija pri Vladi Republike Srbije), svim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima koji su doprineli izradi ovog izveštaja. Nastavićemo da zajednički radimo na unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji, uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji.