Glyph

Konkretne veštine pozitivnog roditeljstva: Centar za prava deteta pripremio program obuke stručnjaka o pozitivnoj disciplini i metodama nenasilnog vaspitanja

24.05.2019.

Centar za prava deteta u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International uz finansijsku podršku Vlade Švedske, pripremio je program obuke stručnjaka o pozitivnoj disciplini i metodama nenasilnog vaspitanja. Program obuke kreiran je za profesionalce iz različitih sistema, a svaki od njih će naknadno, do kraja 2019. godine, sa po 20 roditelja dalje raditi na razvijanju veština pozitivnog roditeljstva.

U okviru ovog programa stručnjaci su obučeni o izgradnji pozitivnog roditeljskog modela ponašanja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima o pravima deteta i trendovima nauke i struke u vaspitanju dece bez primene nasilnih metoda, kao i kako da se prepoznaju potrebe i emocije svih članova porodice i na njih adekvatno odgovori.

Ova obuka omogućila je stručnjacima da rade sa roditeljima koji smatraju da je telesno kažnjavanje dece prihvatljivo kroz iskustvene metode, u pravcu menjanja njihovih stavova i usvajanja alternativnih načina reagovanja u situacijama kada uobičajeno primenjuju telesno kažnjavanje dece.

Kroz program za profesionalce objašnjeno je zašto je važno uvesti ekspicitnu zabranu telesnog kažnjavanja dece, koje su posledice telesnog kažnjavanja dece i na koje načine savremen način života otežava roditeljsku ulogu. Zbog loše ekonomske situacije, stresnog radnog okruženja i brojnih sličnih prepreka sa kojima se susreću roditelji u 21. veku često se zanemaruje prepoznavanje, razumevanje i uvažavanje potreba deteta. U vezi sa ovim i mnogim drugim roditeljskim izazovima stručnjaci će biti u mogućnosti da pomognu roditeljima da ih lakše prevaziđu.

Program obuhvata asertivne komunikacijske veštine i izgradnju podržavajuće, interaktivne komunikacije u cilju razumevanja značaja nenasilne komunikacije i njene primene u sprečavanju konflikata i građenju pozitivnog odnosa sa detetom.

U delu programa koji se odnosi na rad sa roditeljima primenjivaće se sledeće metode: kako da se roditelj rukovodi svojim emocijama u odnosu prema deci i kako da zaustavi eskalaciju negativnih emocija koje vode ka impulsivnom ponašanju i upotrebi telesne kazne.

Kada je reč o pozitivnom roditeljstvu, sami roditelji često nisu upoznati sa metodama koje mogu da primene. Ovom obukom predstavljene su konkretne veštine koje roditelji mogu da koriste u vaspitanju, a koje mogu koristiti kao alternativu telesnom kažnjavanju dece: nagrade i kazne odnosno postavljanje granica i nači da dete prezme odgovornost za učinjenu štetu i pronađe način da da osoba koja je bila oštećena bude na adekvatan način zadovoljena. Takođe, teme obuke su i kako napraviti razliku između izliva ljutnje i agresivnog čina deteta, kako odgovoriti u situacijama detetove ljutnje/agresije, kako identifikovati i kontrolisati emocije kod roditelja, kako kontrolisati dete i razviti pozitivnu komunikaciju sa decom te kako da roditelji budu dosledni u vaspitanju dece i brojne slične teme.

Sprovođenjem ovog programa među roditeljima će se promovisati koncept pozitivnog roditeljstva i izbegavanje posledica koje telesno kažnjavanje ostavlja na decu.