Glyph

Konsultativni proces sa državnim organima u okviru projekta “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na jačanje participacije dece”

01.11.2019.

U proteklom periodu održana je dvodnevna radionica posvećena razmatranju matrice indikatora koju je kreirala Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji, u saradnji sa 35 organizacija civilnog društva koje se bave ovom temom. U process kreiranja insikatora uključena su i deca, predstavnici DX kluba Centra za prava deteta koji su imali priliku da daju svoje mišljenje i komentare.

Na radionici su prisustvovali predstavnici dela državnih organa, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija koji su zajedno diskutovali o predlozima indikatora i usaglasili se sa njihovom sadržinom. Imajući u vidu da je u pitanju kompleksan proces, ali i cilj da se postigne konsenzus među svim realizatorima preporuka, nastavljene su konsultacije sa svakim od 20 realizatora mera pojedinačno.

U narednom periodu biće održani sastanci eksperata i predstavnika državnih organa, nakon čega će eksperti analizirati i uneti sve komentare i predloge u matricu. Rezultat konsultativnog procesa i finalizovan dokument biće predstavljeni na sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Matrica indikatora doprineće lakšem praćenju učinka u implementaciji dobijenih preporuka Komiteta za prava deteta, kako za organizacije civilnog društva, tako i za državne organe, a samim tim i poboljšati proces izveštavanja.

Projekat „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenju participacije dece” sprovodi Centar za prava deteta uz podršku kancelarije UNICEF u Srbiji i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i učešće dece.