Glyph

Održan sastanak Koalicije za monitoring prava deteta Srbiji

13.10.2017.

Dana 25. septembra 2015. godine održan je sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanak je organizovan s ciljem finalizacije Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i fakultativnih protokola. Sastanak je organizovao Centar za prava deteta  u saradnji i uz podršku Pestalozzi dečje fondacije.