Glyph

Održana konsultativna radionica sa članicama MODS-a

30.12.2020.

Centar za prava deteta je, 21. decembra 2020. godine, održao konsultativnu radionicu sa članicama Mreže organizacija za decu Srbije – MODS sa ciljem razmene podataka o stanju primene preporuka Komiteta za prava deteta UN upućenih Republici Srbiji.

Na sastanku su razmenjena iskustva i izazovi sa kojima su se organizacije suočavale tokom 2020. godine tokom sprovođenja aktivnosti usmerenih na zaštitu prava deteta u Srbiji. Utvrđeno je da je kriza izazvana pandemijom KOVID-19 ozbiljno narušila rad institucija i da je bez odlaganja neophodno da se uspostavi adekvatan institucionalni, zakonodavni i strateški okvir, što podrazumeva: formiranje Saveta za prava deteta Vlade RS, usvajanje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, doslednu implementaciju Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja uz prateći Akcioni plan, kreiranje nove Strategije u oblasti prava deteta (NPA za decu je važio do 2015. godine) i dr. Povodom toga, odlučeno je da će se CPD, Koalicija za monitoring prava deteta i MODS, obratiti Vladi RS i nadležnim ministarstvima apelujući da se hitno preduzmu relevantni koraci u pravcu daljeg unapređivanja prava deteta u Srbiji u ključnim oblastima.

Zaključeno je da je zabeležena stagnacija na daljem unapređivanju prava deteta u Srbiji i da je neophodno da se država više posveti doslednom sprovođenju preporuka Komiteta za prava deteta UN, što prema dosadašnjoj oceni nije zadovoljavajuće. Naša država je u obavezi da sledeći periodični izveštaj o sprovođenju preporuka dostavi Komitetu za prava deteta UN do 24. maja 2022. godine.

Radionica je održana u okviru projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF Srbija i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava.

Na radionici su, pored Centra za prava deteta, učestvovali predstavnici sledećih organizacija: