Glyph

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U OŠ „BRANKO PEŠIĆ“ U ZEMUNU

11.04.2019.

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International , uz finansijsku podršku Vlade Švedske.  Jedan od ciljeva projekta odnosi se na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tim povodom je 11. aprila 2019. godine u Osnovnoj školi „Branko Pešić“ održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Na  interaktivnoj radionici deca su kreirala ključne poruke protiv telesnog kažnjavanja dece. Takođe, na radionici se govorilo o tome da je važno da se nasilje prijavi, a deca su informisana o tome kome mogu da se obrate u tim situacijama.