Glyph

Održana regionalna konferencija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

16.05.2022.

Centar za prava deteta (CPD) održao je regionalnu konferenciju „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“, koja je okupila 111 predstavnika sistema socijalne zaštite, škola, pravosuđa, Instituta za mentalno zdravlje, civilnog sektora, akademske i donatorske zajednice. Tom prilikom, prisutnima su predstavljeni najznačajniji alati i materijali koje je CPD razvio za profesionalce koji su u kontaktu sa decom i roditeljima u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa, sa posebnim osvrtom na publikaciju „Deca i razvod – Kako podržati dete tokom i nakon razvoda roditelja“, koja ima za cilj da pomogne stručnjacima u tome da u praksi prepoznaju, razumeju i podrže najbolji interes deteta u slučaju razvoda.

„Da bi deca mogla da budu deca, da bezbedno žive, igraju, se, uče, razviju svoj puni potencijal, neophodno je ojačati posvećenost svih aktera.“, istakla je Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, koja je ukazala i na važnost unapređenja mehanizama za učešće dece u procesu izrade, usvajanja i praćenja implementacije primene strateških dokumenata.

„Deca u svakom društvu su žrtve nasilja u kojima mahom ćute ili im se ne veruje.“, istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i izrazila zadovoljstvo što je Ministarstvo partner u otvaranju društvenog dijaloga koji ima za cilj smanjenje nasilja nad decom u svim sredinama.

Permanentni zadatak svih nas je da deca ostanu u središtu svih naših zajedničkih aktivnosti kako bi u budućnosti imali zdravu porodicu kojoj težimo.“, smatra Milka Milovanović-Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

„Mora se čuti glas deteta u postupku“, ukazao je Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, i osvrnuo se na značaj obuka profesionalca u sistemu pravosuđa.

Razvoj deteta je determinisan okolinom u kojoj se dete razvija, a statistika kaže da se uglavnom razvode brakovi u kojima ima dece. „Deca razvedenih porodica imaju niže rezultate na skalama na kojima se mere emocionalna, ponašajna, pa i akademska postignuća., istakla je prof. dr Milica Pejović-Milovančević i ukazala na potrebu da svi zajedno treba da pomognemo i deci i roditeljima da kroz ovaj proces prođu što bezbolnije.

U okviru dva panela „Pozitivno roditeljstvo“ i „Deca i razvod“, profesionalci iz Srbije, Hrvatske i BiH složili su se da je roditeljima potrebna podrška, da je neophodno unaprediti međusektorsku saradnju kroz fokusirane edukacije profesionalaca koji su u kontaktu sa decom i roditeljima. „Roditeljima je potrebna podrška. Jako je teško danas biti roditelj. Potreban im je neprozivajući stav.“, smatra prof. dr sc. Gordana Buljan Flander. Mnogo je izazova koje sa sobom nosi savremeno roditeljstvo i roditelji se svakodnevno nalaze na testu.  „I dalje je dominantan narativ tradiocionalne porodice i očekivanje društva da se funckoniše po starom.“, ističe doc. dr Vera Despotović, i ono što brine je da nema dovoljno specifičnih programa podrške koji bi mogli da odgovore na savremene potrebe roditeljstva.

„Prvi susret sa porodicom treba biti temeljniji, jer svaka pogrešna intervencija prolongira trajanje visokokonfliktnih razvoda.“, ističe advokatica Marija Petrović, i ukazuje na potrebu za specifikovanijim prvim dijagnostikovanjem situacije. Jako je važno deci obezbediti sigurno okruženje, i zaštititi ih od svih oblika nasilja i zlostavljanja.  „Značajan je broj dece koji je izložen emocionalnom zlostavljanju i zanemarivanju u procesu visokonfliktnih razvoda.“, ukazala je prof. dr sc. Gordana Buljan Flander. Tada posebno treba brinuti o najboljem interesu deteta. Sa tim se slaže i spec. med. psihologije Teodora Minčić i ističe da „dete treba saslušati, ali na psiholozima i stručnjacima je da procene koja je izjava deteta autentična“.  Isto tako, „važno je skinuti odgovornost sa deteta vraćajući je odraslima i sistemu, onima kojima ona i pripada“, istakla je dipl. pedagoškinja Jelena Subašić, integrativna psihoterapeutkinja za decu i adolescente.

Na samom kraju, CPD je predstavio preporuke za dalje delovanje i mobilisanje ključnih aktera u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda. Glavni zaključak je da su neophodne kontinuirane i sistematične edukacije stručnjaka u oblasti zaštite dece i razvoda roditelja, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda, kao i sistemska podrška roditeljima i međusobna saradnja svih institucija relevantnih u oblasti zaštite prava deteta.

Regionalna konferencija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“ održana je u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji Centar za prava deteta sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Preneli sledeći mediji:

N1
Danas
Naslovi.net
Vesti.rs
Dnevnizurnal
02!
Resurs Centar GI