Glyph

Održane pripremne radionice sa decom iz Kluba DX

31.05.2023.

Centar za prava deteta (CPD) je u prethodnom periodu organizovao četiri pripremne radionice sa decom iz Kluba DX. Ove radionice su deo projekta „Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta“, uz finansijsku podršku donatora International Women’s Club (IWC), sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja dece smeštene u Zavodu za decu i omladinu u Beogradu.

Prva pripremna radionica imala je za cilj upoznavanje sa ciljevima projekta i radionica, kao i sa vršnjačkom edukacijom u Zavodu. Deca su se aktivno uključila u diskusiju i razumevanje mehanizama zaštite mentalnog zdravlja dece, istražujući unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške mentalnom zdravlju u školama. Takođe, izvršili su mapiranje osoba i njihovih veština koje čine podržavajuće osobe za decu.

Druga pripremna radionica bila je posvećena prepoznavanju načina ispoljavanja osnovnih emocija i učenju konstruktivnih načina nošenja sa emocijama. Deca su se upoznala sa razlikovanjem osećanja od interpretacija (misli) po modelu Marsala Rosenberga. Kroz tehniku crteža, deca su prikazala osećanja, telesnu šemu, intenzitet i konstruktivne načine ispoljavanja i nošenja sa emocijama.

Treća pripremna radionica fokusirala se na mapiranje briga i unapređivanje veština planiranja prioriteta. Deca su izvršila mapiranje briga (tzv. „moj kišni oblak“) i identifikovala nivoe odgovornosti, unutrašnji i spoljašnji lokus kontrole. Ova radionica je takođe uključivala prikaz tehnike i individualni rad.

Četvrta pripremna radionica imala je za cilj upoznavanje sa tehnikom mapiranja stresora i prepoznavanja izvora stresa, kao i osmišljavanje konstruktivnih načina nošenja sa stresorima. Deca su aktivno učestvovala u imenovanju stresora, koristeći tehniku crtanja i praktikujući aktivno slušanje. Radionica je završena razmenom iskustava i prezentovanjem crteža.

Kroz ove radionice deca iz Kluba DX su stekla znanja i veštine koje će im omogućiti da vode vršnjačku edukaciju o mentalnom zdravlju i pravima deteta kroz radionice sa decom smeštenom u Zavodu.