Glyph

ODRŽANE RADIONICE KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA DRUGE EKONOMSKE ŠKOLE I OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MILUTINOVIĆ“

17.10.2019.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, koji se obeležava 17. oktobra, članovi i članice Kluba DX su  održale radionice sa članovima i članicama učeničkih parlamenata na temu siromaštva i rizika koje siromaštvo nosi u Drugoj ekonomskoj školi i u Osnovnoj školi „Ivan Milutinović“.

Predstavili smo kahoot kviz na temu Siromaštva i razgovarali smo vrstama podrške koju vršnjaci mogu da pruže. Takođe razgovarali smo i o institucionalnoj zaštiti za žrtve seksualnog zlostavljanja i ekspolatacije.