Glyph

Saopštenje za javnost

13.02.2019.

Beograd, 13. februar 2019. – Centar za prava deteta izražava veliko zadovoljstvo najavom  Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije  početka rada na izradi i usvajanju novog Nacionalnog akcionog plana za decu, i to nakon sastanka koji je ministar Zoran Đorđević imao sa direktorkom UNICEF-a Ređinom De Dominićis i stručnjakom u oblasti unapređenja prava deteta Nađat Mđid Maal. Najavljeno je da se usvajanje novog Nacionalnog akcionog plana očekuje do kraja 2019. godine i da će on predstavljati krovni strateški dokument za sprovođenje politika za decu u čijoj će realizaciji i izradi biti uključena relevantna ministarstva i državne institucije Republike Srbije.

Ova vest je posebno važna zato što od 2016. godine Srbija nema jedinstvenu politiku u oblasti prava deteta. Ovo je takođe i preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija koji je u svojim zaključnim zapažanjima i preporukama Republici Srbiji u februaru 2017. godine izrazio zabrinutost zbog činjenice da je Nacionalni akcioni plan za decu istekao 2015. godine, a nije usvojen novi, niti je prethodni adekvatno evaluiran kako bi se procenio njegov stvarni uticaj na život dece u Srbiji. Nacionalni akcioni plan treba da bude osnova za utvrđivanje budžeta i praćenje politika za decu, a njegovo donošenje treba da bude konsultativni proces sa svim relevantnim akterima, uključujući i decu. Takođe, za sprovođenje ovog strateškog dokumenta treba da budu obezbeđeni odgovarajući ljudski, tehnički i finansijski resursi.

Centar za prava deteta je u očekivanju početka ovog važnog procesa tokom juna 2018. godine započeo rad na prikupljanju mišljenja dece o tome šta bi trebalo da bude sadržina novog Nacionalnog akcionog plana za decu. U ovaj proces je bilo uključeno ukupno 250 dece iz 5 gradova: Beograda, Kragujevca, Niša, Novog Sada i Užica koja su kroz  posebno kreirane radionice izrazila mišljenje o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji i to naročito u vezi sa kvalitetom zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, participacije dece u različitim procesima, brige o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece kroz kulturno-obrazovne, sportske i rekreativne aktivnosti i sl. Prikupljena mišljenja biće dostavljena radnoj grupi formiranoj za kreiranje Nacionalnog akcionog plana za decu. Ove aktivnosti su bile realizovane u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.