Glyph

Centar za prava deteta objavio je Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“

27.10.2020.

Centar za prava deteta objavio je Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“, u okviru istoimenog projekta, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Vodič je nastao kao deo obuke Pozitivno roditeljstvo“ koju je Centar za prava deteta održao u periodu od 6. do 8. jula 2020. godine, u okviru gorepomenutog projekta. Nudi praktične savete i vežbe koji će koristiti stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite kao važna alatka u daljem širenju znanja i veština tokom rada sa decom i porodicama.

Zajedno sa Priručnikom za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“, kao i  dodatnom literaturom, Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ dostupan je i na platformi za e-učenje Centra za prava deteta, i poslužiće kao resurs u budućem radu stručnih radnika u socijalnoj zaštiti i pravosuđu.