Glyph

Održana treća panel diskusija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

26.10.2021.

Centar za prava deteta (CPD) održao je 21. oktobra 2021. godine treću panel diskusiju na temu pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja putem ZOOM platforme, na kojoj je učestvovalo 14 predstavnika centara za socijalni rad Svilajnac, Vučitrn i Žabari, civilnog sektora, roditelja i nastavnika iz Novog Pazara, Prokuplja i Niša.

Na samom početku, predstavnice CPD-a upoznale su učesnike sa dosadašnjim postignućima CPD-a na polju pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja. Tom prilikom, predstavljeni su im ključni nalazi povodom sprovedenog Mapiranja programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“, Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ i Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“. Pored toga, učesnici su imali prilike da se upoznaju i sa onlajn platformama koje je CPD izradio u proteklom periodu, i to platformom za e-učenje, koja je namenjena stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu koji su motivisani da osveže ili unaprede svoja znanja u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja, kao i platformom za roditelje „Roditeljstvo se uči“.

Tokom panel diskusije u delu koji je bio posvećen pozitivnom roditeljstvu, učesnici su identifikovali glavne izazove koji otežavaju roditeljstvo u savremenom dobu. Prezauzetost roditelja, negativan uticaj medija i društvenih mreža, finansijska nesigurnost, nedovoljno znanja i podrške savremenom roditeljstvu su neki od najčešćih faktora koji danas otežavaju roditeljstvo. Kao otežavajuću okolnost ističu i to što škole više nemaju vaspitnu ulogu, pa je sve prebačeno na roditelje. S druge strane, jedna od učesnica ističe: „Vaspitanje kreće iz kuće, a kuće su sada prazne. Roditelji su zaposleni. Decu vaspitavaju vršnjačke grupe, privatni učitelji i društvene mreže.“ Čak više od 90% učesnika smatra da u njihovim zajednicama ne postoje odgovarajući resursi za podršku roditeljima u praktikovanju pozitivnog roditeljstva.

U delu koji se odnosio na zaštitu dece u visokokonfliktnim razvodima, disktovalo se o podršci koju je potrebno pružiti deci i roditeljima.  Malo više od polovine učesnika je zaključilo da ne postoje odgovarajući resursi za pružanje podrške deci tokom razvoda roditelja, dok ostali smatraju da takvi resursi delimično postoje. Takođe se diskutovalo i o saradnji centara za socijalni rad i škola. Prisutni ističu značaj uloge pedagoško-psihološke službe u školama i zaključuju da je jako važno sarađivati sa roditeljima i centrom za socijalni rad, i to tako što će pedagoško-psihološke služba biti prva instanca, a tek onda centri za socijalni rad.

Kao glavni zaključak diskusije nameće se potreba kontinuirane i sistemske podrške roditeljima, kao i međusobne saradnje relevantnih institucija i ustanova.

Sastanak je održan u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji CPD sprovodi uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.