Glyph

Srbija predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici UN Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi

16.10.2017.

Delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi.

Consideration of Serbia – 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Beogradu organizovala praćenje zasedanja za decu i mlade iz Dečjeg informativno kulturnog servisa Centra za prava deteta iz Beograda, decu i mlade iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta i decu i mlade aktiviste programa Društva za razvoj dece i mladih – Otvorenog kluba iz Niša. Deca i mladi iz pomenute tri grupe su svojevremeno pripremili „Izveštaj o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji“. Najvažniji rezultati ovog izveštaja našli su svoje mesto i u pomenutom državnom izveštaju.

Uz podršku organizacije Save the Children predstavnice Centra za prava deteta su prisustvovale predstavljanju izveštaja na održanoj sednici u Ženevi. Da li i u kojoj meri se prava deteta ostvaruju u Republici Srbiji Komitet za prava deteta izneće u svojim zaključnim zapažanjima, a Centar za prava deteta će u svojim daljim aktivnostima pratiti sprovođenje preporuka Komiteta za prava deteta upućenih Republici Srbiji.