Glyph

Apel medijima da izveštavaju u najboljem interesu deteta

10.01.2020.

Centar za prava deteta najoštrije osuđuje medijsko izveštavanje koje na najgrublji način krši prava deteta i apeluje na novinare i urednike da prilikom izveštavanja o situaciji ili aktuelnom zbivanju uvek imaju u vidu najbolji interes deteta.

Počevši od izveštavanja o nedavnoj otmici devojčice, novinari su kontinuirano neetički i nemoralno izveštavali na neprihvatljiv način, koji je u suprotnosti sa međunarodnim standardima, domaćim zakonima i Kodeksom novinara Srbije.

Senzacionalističko izveštavanje u ovom slučaju nije u najboljem interesu deteta i grubo narušava pravo na privatnost, dostojanstvo i integritet devojčice o kojoj se izveštava. Prilikom izveštavanja, novinari bi morali da sagledaju i težinu mogućih posledica na žrtvu i ne bi smeli da iznose podatke, pa čak i kada ih dobijaju od nadležnih državnih organa.

Zato pozivamo medije da poštuju prava deteta, jer sve što se o deci objavi u medijima i na društvenim mrežama postaje deo njihovog identiteta i može da nanese ozbiljnu štetu njihovom moralnom i emotivnom razvoju.

Podsećamo da je princip najboljeg interesa deteta jedan od četiri principa Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, koju je Republika Srbija ratifikovala, a koji moraju da poštuju i mediji prilikom izveštavanja o deci.

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Pozitivno roditeljstvo” uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji sa ciljem da doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS.

U Beogradu, 10. januara 2020. godine

Medijske objave:

Danas

Istočne vesti

Dijalog Net