Glyph

Zaštita od diskriminacije „na pauzi“

Grupa nevladinih organizacija izražava duboku zabrinutost zbog trenutnog nefunkcionisanja sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji, s obzirom da je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u potpunosti blokirana zbog propuštanja da...

TEKUĆI PROJEKTI:

  Naziv projekta: Marginalizovanost na marginama Evrope –  Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije Donator: Fond za istraživanje globalnih izazova pri Univerzitetu…

VIŠE DETALJA

Relevantno zakonodavstvo i institucije u oblasti prava deteta

Ovde možete pronaći relevantne zakone koji se odnose na prava deteta, kao i kontakte relevantnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem prava deteta:   Ustav Republike Srbije…

VIŠE DETALJA

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta: Dokumenti o ljudskim pravima Konvencija o pravima deteta Posebne oblasti prava deteta Međunarodno privatno pravo    …

VIŠE DETALJA

Pružanje besplatnih informacija u oblasti prava deteta

Centar za prava deteta ima otvorenu telefonsku liniju za pružanje besplatnih informacija u oblasti prava deteta. Brojevi telefona su 011/32-86-690 i 011/32-86-700, a dostupni su svakog utorka i četvrtka od…

VIŠE DETALJA

PARTNERI I DONATORI