Glyph

TEKUĆI PROJEKTI:

Naziv projekta: Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama Donator: Fond za otvoreno društvo Period sprovođenja: 1.12.2019 – 31.5.2020. Naziv projekta: Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece…

VIŠE DETALJA

Relevantno zakonodavstvo i institucije u oblasti prava deteta

Ovde možete pronaći relevantne zakone koji se odnose na prava deteta, kao i relevantne institucije koje se bave zaštitom i napređenjem prava deteta:   Ustav Republike Srbije Porodični zakon Zakon o…

VIŠE DETALJA

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta: Dokumenti o ljudskim pravima Konvencija o pravima deteta Posebne oblasti prava deteta Međunarodno privatno pravo    …

VIŠE DETALJA

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći

Centar za prava deteta ima otvorenu telefonsku liniju za pružanje besplatnih informacija u oblasti prava deteta. Brojevi telefona su 011/32-86-690, kao i 011/32-86-700, a dostupni su svakog utorka i četvrtka…

VIŠE DETALJA

PARTNERI I DONATORI