centar_za_prava_deteta_vest_20170612_vest.jpg
12.06.2017.

Akcijom u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu članovi kluba DX i Kluba za zdrave promene obeležili su Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada.

centar_za_prava_deteta_vest_20170407.png
07.04.2017.

Predstavnica Centra za prava deteta učestvovala je na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija i pojedinaca koji rade na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih "Eurochild".

centar_za_prava_deteta_vest_20170316.jpg
16.03.2017.

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Centar za prava deteta realizuju sastanke u okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja", a kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija.

centar_za_prava_deteta_20170303_vest.jpg
03.03.2017.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

logo_vesti_no41.jpg
06.02.2017.

Komitet za prava deteta usvojio je zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i dao preporuke za dalje unapređenje položaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Fakultativnih protokola.

centar_za_prava_deteta_vest_20170127.jpg
27.01.2017.

Delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi.

logo_vesti_no41.jpg
30.12.2016.

Vršnjačko nasilje kao tema je sveprisutnija u stručnoj i opštoj javnosti u Srbiji, izaziva niz polemika, različitih razumevanja i oprečnih stavova. Takođe, u medijima su sve prisutniji pojedinačni slučajevi o kojima se izveštava na senzacionalistički način, ne poštujući prava deteta i ne uzimajući u obzir njegov najbolji interes.

1 - 8 od 152 Prva | Prethodna | 1 2 3 ... 18 19 | Sledeća | Poslednja