centar_za_prava_deteta_vest_20170612_vest.jpg
12.06.2017.

Akcijom u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu članovi kluba DX i Kluba za zdrave promene obeležili su Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada.

centar_za_prava_deteta_vest_20170714_1_vest.jpg
05.05.2017.

Centar za prava deteta u saradnji sa Save the Children International, sprovodi projekat "Prava deteta u politikama i praksi". Projekat se realizuje uz podršku Swedish Development Aid.

centar_za_prava_deteta_vest_20170719_2.jpg
18.04.2017.

Centar za prava deteta sprovodi projekat "Prava deteta u Srbiji - praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled"u okviru programa "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji" koji finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje u periodu od 18. aprila do 18. oktobra 2017. godine.

centar_za_prava_deteta_vest_20170407.png
07.04.2017.

Predstavnica Centra za prava deteta učestvovala je na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija i pojedinaca koji rade na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih "Eurochild".

centar_za_prava_deteta_vest_20170316.jpg
16.03.2017.

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Centar za prava deteta realizuju sastanke u okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja", a kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija.

centar_za_prava_deteta_20170303_vest.jpg
03.03.2017.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

logo_vesti_no41.jpg
06.02.2017.

Komitet za prava deteta usvojio je zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i dao preporuke za dalje unapređenje položaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Fakultativnih protokola.

1 - 8 od 154 Prva | Prethodna | 1 2 3 ... 19 20 | Sledeća | Poslednja