Glyph

Relevantno zakonodavstvo i institucije u oblasti prava deteta

Ovde možete pronaći relevantne zakone koji se odnose na prava deteta, kao i relevantne institucije koje se bave zaštitom i napređenjem prava deteta:   Ustav Republike Srbije Porodični zakon Zakon o…

VIŠE DETALJA

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta: Dokumenti o ljudskim pravima Konvencija o pravima deteta Posebne oblasti prava deteta Međunarodno privatno pravo    …

VIŠE DETALJA

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći je pod koordinacijom Centra za prava deteta. Centar za prava deteta pruža besplatne pravne savete u oblasti prava deteta, svakog utorka i četvrtka od 12 do…

VIŠE DETALJA

Koalicija za monitoring ostvarivanja prava deteta u Republici Srbiji

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji osnovana je 2007. godine na inicijativu Centra za prava deteta, koji koordinira njenim aktivnostima. Koalicija se zalaže za ostvarivanje svih prava sadržanih u…

VIŠE DETALJA

PARTNERI I DONATORI