Glyph

Deca povratnici u fokusu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Deca povratnici u fokusu“ u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Regionalni projekat „Socijalna prava za osetljive grupe“, GIZ/CIM Program „Migracije za razvoj“.

Projekat je počeo se realizacijom 01. avgusta 2017. godine i planirano je da traje do 31. decembra 2017. godine.

Cilj projekta „Deca povratnici u fokusu“ je doprinos unapređenju položaja dece povratnika i ostvarivanju njihovih prava, kroz obezbeđivanje besplatne pravne pomoći prilagođene deci i uticaja na relevantne aktere u lokalnim sredinama, kako bi u svom radu koristili pristup baziran na pravima deteta i imali dete u fokusu.

Centar za prava deteta koordinira Mrežu pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta. Mreža je formirana decembra 2015. godine u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji je finansirala Evropska unija, a sprovodio ga je UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Mrežu čine predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i pravnih klinika iz različitih krajeva Srbije.

U okviru projekta „Deca povratnici u fokusu“ radiće se na daljem osnaživanju i jačanju kapaciteta predstavnika Mreže, a posebno onih članica koje gravitiraju ka mestima gde se beleži najveći broj dece povratnika, kako bi mogli da im pruže što kvalitetniju podršku.

Planirano je da se u okviru projekta realizuju sledeće aktivnosti:

  • Napredni trening o pravima deteta povratnika za odabrane članice Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta i poverenike za izbeglice/ romske koordinatore;
  • Pružanje besplatne pravne pomoći od strane obučenih pravnika/ca u oblasti prava deteta i rad na terenu;
  • Izrada i štampa dvojezične lako čitljive publikacije za decu povratnike;
  • Informisanje i razmena iskustva među članicama Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, putem postojeće onlajn platforme.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013