Glyph

Awareness Raising Campaign on Trafficking in Children in the Republic of Serbia

Naziv projekta: Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji
Partner: NVO Atina
Donator: Savet Evrope
Period sprovođenja: 22.3.2021 – 27.9.2021.

Cilj projekta je da se deca širom Srbije informišu i edukuju o tome šta je trgovina ljudima, kako da je prepoznaju i kome da se obrate kada su u riziku.

Kroz edukativan radioničarski rad sa članovima i članicama Kluba DX pri Centru za prava deteta, NVO Atina i CPD će pripremiti kratak video koji će informisati decu i mlade o oblicima trgovine decom, mogućim rizicima i mehanizmima zaštite.  Video će se prikazivati u 10 škola širom Srbije i SOS Dečjem selu. Pored toga, izradiće se online platforma koja će sadržati informacije u vezi sa prepoznavanjem raznih oblika trgovine decom i njihovom zaštite.

Uporedo sa svim aktivnostima, CPD i NVO Atina će kontinuirano sprovoditi onlajn kampanju u cilju informisanja šire populacije o potencijalnim rizicima i načinima zaštite dece od trgovine.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013