Glyph

Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji

Naziv projekta: Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji
Partner: NVO Atina
Donator: Savet Evrope
Period sprovođenja: 22.3.2021 – 27.9.2021.

Cilj projekta je da se deca širom Srbije informišu i edukuju o tome šta je trgovina ljudima, kako da je prepoznaju i kome da se obrate kada su u riziku.

Kroz edukativan radioničarski rad sa članovima i članicama Kluba DX pri Centru za prava deteta, NVO Atina i CPD će pripremiti kratak video koji će informisati decu i mlade o oblicima trgovine decom, mogućim rizicima i mehanizmima zaštite.  Video će se prikazivati u 10 škola širom Srbije i SOS Dečjem selu. Pored toga, izradiće se online platforma koja će sadržati informacije u vezi sa prepoznavanjem raznih oblika trgovine decom i njihovom zaštite.

Uporedo sa svim aktivnostima, CPD i NVO Atina će kontinuirano sprovoditi onlajn kampanju u cilju informisanja šire populacije o potencijalnim rizicima i načinima zaštite dece od trgovine.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.