Glyph

Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece

Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece
Partneri: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Donator: UNICEF
Period sprovođenja: 1.4.2019 – 31.12.2020.

Cilj projekta je da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i učešće dece. Projekat se sprovodi uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

U prethodnom periodu razvijena je onlajn platforma sa indikatorima koje je kreirala Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji. U proces kreiranja indikatora uključena su i deca i predstavnici Kluba DX koji su imali priliku da daju svoje mišljenje i komentare. Takođe, pripremljena je publikacija o primeni preporuka Komiteta za prava deteta u 2019. godini povodom obeležavanja 30 godina Konvencije o pravima deteta.

U narednom periodu biće održani sastanci sa predstavnicima državnih organa, nakon čega će se ovi komentari i predlozi uneti u matricu. Rezultat konsultativnog procesa i finalizovan dokument biće predstavljeni na sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Onlajn platforma treba da doprinese lakšem praćenju učinka u implementaciji dobijenih preporuka Komiteta za prava deteta, kako za organizacije civilnog društva, tako i za državne organe, a samim tim će poboljšati i proces izveštavanja.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.