Glyph

Izrada „Vodiča za savetovanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju

Tokom januara i februara Centar za prava deteta je bio angažovan da za potrebe kancelarije UNICEF-a Crne Gore pripremi „Vodič za savetovanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju“.

Tim sastavljen od zdravstvenih i pravnih stručnjaka iz Crne Gore i Srbije pripremio je tekst ovog dokumenta i obučio lekare i drugo zdravstveno osoblje za njegovu primenu. Obuka je održana poslednje nedelje februara 2016. godine u Baru, Beranama i Podgorici.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.