Glyph

Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta

Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta urađena je sa ciljem da posluži kao referentni dokument za dodatne analize i praktičnu primenu u donošenju novih ili izmeni i dopuni postojećih zakona i politika, a namenjena je je svima koji se bave ostvarivanjem i promovisanjem prava deteta – akademskim institucijama, civilnom sektoru, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, medijima, nezavisnim nadzornim telima i slično.

Analiza je pokazala da je u Republici Srbiji preko 80 zakona trenutno relevantno u odnosu na prava deteta. Situacija je, međutim, podložna promenama usled donošenja novih i izmena i dopuna postojećih zakonskih rešenja, tako da će se i ovaj dokument kontinuirano menjati i dopunjavati.

Analizu zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta na zahtev Kancelarije UNICEF-a u Srbiji uradio je stručni tim Centra za prava deteta u sastavu: Milena Banić, Marija Petrović i dr Ivana Stevanović.

Projekat je realizovan uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda u periodu od 8. marta do 31. decembra 2010. godine.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.