Glyph

Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarije za mlade

Centar za prava deteta u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) – projekat „Transformacija sukoba i osnaživanje mladih“, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i pet opština u Srbiji (Zvezdara, Barajevo, Ruma, Osečina, Veliko Gradište) realizovao je od 1. aprila do 20. oktobra 2009. godine projekat „Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarija za mlade“.

Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade, s ciljem jačanja kapaciteta mladih za učešće u programskom planiranju i povećanju vidljivosti kancelarija za mlade u lokalnim sredinama.

Tokom juna 2009. godine u saradnji sa kancelarijama za mlade i oformljenim omladinskim programskim forumima, u navedenim opštinama sprovedeno je istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih za programskim sadržajima u lokalnoj sredini.

Svrha ovog istraživanja bila je sticanje uvida u potrebe i interesovanja mladih, na osnovu čega se kancelarijama za mlade u ovih pet opština pomoglo da osmisle programsku ponudu koja bi u što većoj meri korespondirala sa realnim potrebama i specifičnim interesovanjima mladih u svakoj konkretnoj lokalnoj sredini. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za novinare i podneti Ministarstvu omladine i sporta.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.