Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

Osnovni dugoročni cilj ovog projekta predstavljala je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovale su se putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

Treninzi su održani u 5 opština u Srbiji: Beograd, Šabac, Ćuprija, Loznica i Valjevo.

Po završetku realizacije projekta, objavljeno je dopunjeno izdanja publikacije „Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja“, koju je Centar izdao 2006. godine.

Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – februar 2011. godine uz podršku kancelarije UINICEF-a iz Beograda.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.