Glyph

Izrada nacrta podzakonskih akata

Centar za prava deteta je uz podršku IMG-a (International Management Group) u periodu od marta do septembra 2012. godine pružao konsultantske usluge koje su se odnosile na podršci Radnoj grupi imenovanoj od strane Ministarstva pravde Republike Srbije radi izrade nacrta podzakonskih akata (Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije i statistike o određenim vaspitnim nalozima i izrečenim vaspitnim merama, merama bezbednosti i kazni maloletničkog zatvora, Pravilnika o primeni vaspitnih naloga i Pravilnika o primeni mere pritvora prema maloletniku).

Radne verzije nacrta dostavljene su resornom ministarstvu i predstavnicima kancelarije IMG-a.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.