Glyph

Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije je u decembru 2009. godine započelo realizaciju projekta „Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite“ s ciljem širenja informacija o Evrospkoj uniji i nacionalnoj politici i propisima u oblasti zabrane diskriminacije, u saradnji sa Centrom za prava deteta i drugim partnerskim organizacijama. Projekat je bio podržan od strane Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti EU, u okviru Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice – PROGRES. Projekat je, između ostalog, imao za cilj promociju društvene vrednosti nediskriminacije među opštom populacijom, a posebno među decom i mladima školskog uzrasta. Imajući u vidu pomenuto, jedna od projektnih aktivnosti bila je i sprovođenje istraživanja s ciljem ispitivanja položaja i stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije.

Centar za prava deteta, kao partnerska organizacija na projektu sprovela je istraživanje „Ispitivanje stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije“ u periodu od 3. decembra 2009. godine do 10. aprila 2010. godine. Istraživanjem su obuhvaćena deca i mladi uzrasta 15 – 19 godina, a polazeći od zahteva da se dobiju koherentni rezultati koji daju reprezentativnu sliku stavova ove populacije u odnosu na pitanja zabrane diskriminacije, na osnovu koga je moguće dalje planiranje održivih inicijativa u vezi sa za sprovođenjem antidiskriminacione politike.

Istraživanje je sprovedeno na 10 lokacija u Republici Srbiji: Novi Sad, Vrbas, Zrenjanin, Beograd, Užice, Kraljevo, Zaječar, Niš, Vranje i Novi Pazar. Ukupan broj realizovanih anketiranja bio je 1060, od čega 520 osoba muškog pola i 540 ženskog pola.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.