Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – Trening za lokalne timove za zaštitu dece o primeni Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  • Projekat je bio deo dugoročne Strategije za reformu sistema socijalne zaštite koju je, uz podršku UNICEF-a, sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike RS, s ciljem da se u Srbiji razvije sveobuhvatni sistem zaštite prava deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, zasnovan na Konvenciji o pravima deteta, kao i da se doprinese razvoju Lokalnih planova akcije za decu.

    Cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta lokalnih intersektorskih timova za zaštitu dece putem nastave i obuke, osiguravajući detaljnu i sistematičnu primenu mera definisanih Opštim protokolom.

    U periodu oktobar 2006 – mart 2009. g. projektne aktivnosti su se sprovodile u 18 opština u kojima se primenjuju Lokalni planovi akcije za decu: Kragujevac, Sjenica, Pirot, Senta, Kanjiža, Valjevo, Ljubovija, Osečina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Kruševac, Prokuplje, Bela Palanka, Lebane, Vranje, Bečej i Kraljevo.

  • Živeti zajedno (druga faza)

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.