Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

Tokom 2010. i 2011. godine, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva, Ministarstvom rada i socijalne politike, Službom za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, Višim javnim tužilaštvom iz Beograda, Organizacionom jedinicom INTERPOL-a za Srbiju i udruženjima građana Beosupport, Atina i Astra, Centar za prava deteta finalizovao je izradu Nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji 2012 – 2016.

Nacrt strategije dostavljen je Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje razmatranje, u cilju njenog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije. Takođe, dokument je publikovan i predstavljen javnosti.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. u okviru Regionalnog programa borbe protiv trgovine decom, koordinisanog od strane Save the Children Norway, a uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške i OAK fondacije.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.