Glyph

Unapređenje modela informisanja mladih u lokalnoj zajednici putem vršnjačke edukacije

Projekat koji je Centar za prava deteta realizovao u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GIZ (GmbH) – projekat „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i četiri opštine u Srbiji (Obrenovac, Vračar, Kikinda, Ruma). Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade (koordinatorima kancelarija za mlade, aktivistima kancelarija za mlade, korisnicima postojećih programa kancelarija za mlade), s ciljem unapređenja modela informisanja mladih o mogućnostima i prilikama za mlade u lokalnoj sredini, osnaživanja mladih da aktivno participiraju u kreiranju info servisa i da putem vršnjačke edukacije prenose informacije svojim vršnjacima.

Realizacija projekta rezultirala je izradom četiri lokalna informatora za mlade. Na ovaj način obezbeđen je pristup informacijama o aktivnostima i programima kancelarija za mlade i drugim mogućnostima koje se nude mladima u lokalnoj zajednici.

Realizacija aktivnosti odvijala se u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

Projekat je realizovan od 1 aprila do 15. novembra 2010. godine.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.