Glyph

Jačanje uloge zdravstvenog sistema u kontekstu podrške porodicama novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju

Osnovni cilj ovog projekta bio je obezbeđivanje podrške porodicama sa novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju u okviru zdravstvenog sistema, kako bi se smanjio rizik od institucionalizacije ove dece, kao i rizik povrede njihovih prava. Realizacija cilja ostvarena je: jačanjem kapaciteta profesionalaca koji rade u porodilištima i domovima zdravlja kroz 7 seminara/treninga, razvijenim smernicama za komunikacine veštine, organizacijom fokus grupa i okruglih stolova, situacionom analizom, razvojem plana za jačanje kapaciteta/kurikuluma za zdravstvene radnike/pedijatre, kao i dodatnih radnih materijala.

Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – septembar 2011. dogine, a realizaciju aktivnosti podržao je UNICEF.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.